"Inskrypcja konińska z roku 1151", Teresa Dunin-Wąsowicz, "Z dziejów regionu konińskiego", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970; "Uwagi filologa nad inskrypcją konińską", Marian Plezia, "Z dziejów regionu konińskiego", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 18 (1973) s. 255-256
Zofia Kozłowska-Budkowa , Teresa Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.), Marian Plezia (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Marian Plezia, "Z dziejów regionu konińskiego", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 ,Uwagi filologa nad inskrypcją konińską ,

 

do góry