"Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Tom I, sygnatury 1-200", oprac. Jadwiga Rudnicka i Janina Górka, Warszawa 1974 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 170-171
Bogusław Ratusiński , Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.), Janina Górka (aut. dzieła rec.)

 

do góry