Józef Chełmoński symbolista. Rozważania na marginesie wystawy poznańskiej

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 50, Numer 3 (1988) s. 263-270
Teresa Grzybkowska

 

do góry