Le Constructivisme - mode d'emploi

Polish Art Studies, Tom 6 (1985) s. 279-287
Antoine Baudin , Andrzej Turowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Andrzej Turowski ,Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu 1921-1934 ,Wrocław 1981

 

do góry