Folwark Plisków w pow. chełmskim na tle promienistych założeń urbanistycznych przełomu XVIII i XIX wieku

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 400-401
Jan Górak

 

do góry