Miasta Wielkopolski w ikonografii

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 1 (1967) s. 97-101
Magdalena Warkoczewska

 

do góry