Nieznany obraz w Kosowie z serii franciszkańskiej El Greca

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 340-349
Izabella Galicka, Hanna Sygietyńska

 

do góry