Sprostowanie.

Przegląd Historyczny, Tom 13, Numer 3 (1911) s. 400

 

do góry