Życie i twórczość Wilhelma Augusta Stryowskiego (1834-1917)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 36, Numer 2 (1974) s. 209-211
Antoni Romuald Chodyński

 

do góry