Niektóre problemy teorii i metodologii historii

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 15 (1970) s. 151-166
Jerzy Maternicki , Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jerzy Topolski ,Metodologia historii ,Warszawa 1968 : [recenzja]

 

do góry