'Innovatio' w średniowiecznej świadomości społecznej

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 103-109
Piotr Pacewicz

 

do góry