Inwentarz Archiwum Koronnego z r. 1613 : uzupełnienie

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 5 (1929) s. 112-118
Stanisław Ptaszycki

 

do góry