Analiza muzyczna jako część historii muzyki

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 46, Numer 1 (180) (2001) s. 111-130
Reinhard Strohm , Wojciech Bońkowski (tł.)

 

do góry