Śląska rzeźba sepukralna drugiej połowy XIV w.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 4 (1955) s. 469-470
Piotr Skubiszewski

 

do góry