Piśmienność wizualna czy wizualność piśmienna?

Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, Numer 1/2 (133-134) (2012) s. 153-163
W. J. Thomas Mitchell , Karolina Charewicz (tł.)

 

do góry