Motywy starotestamentowe w malarstwie rosyjskim pierwszej połowy XIX wieku

Roczniki Humanistyczne, Tom 45-46, Numer 7 (1997-1998) s. 53-65
Bogusław Mucha

 

do góry