Postawa szlachty polskiej wobec osoby królewskiej jako instytucji w latach 1587-1648

Kwartalnik Historyczny, Tom 90, Numer 4 (1983)
Edward Opaliński

 

do góry