Uwagi o opracowywaniu inwentarzy archiwalnych

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 7-14
Maria Pestkowska

 

do góry