"Biblioteki mieszczan warszawskich za Stanisława Augusta", Jadwiga Rudnicka, "Warszawa XVIII wieku. Studia Warszawskie" t. XVI, z. 2, Warszawa 1973 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 217
Bogumiła Kosmanowa , Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.)

 

do góry