Spis miejscowości diecezji łuckiej według kościelnego podziału administracyjnego z 1938 r. = Das Verzeichnis der Ortschaften der Diözese Luzk nach der kirchlichen administrativen Aufteilung von 1938

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 72 (1999) s. 163-250
Stanisław Tylus

 

do góry