"Polonika w średniowiecznych rękopisach bibliotek niemieckich: Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Eichstätt, Harburg, Moguncja, Norymberga", oprac. Zofia Włodek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 166-167
Jacek Wiesiołowski , Zofia Włodek (aut. dzieła rec.)

 

do góry