Relacje o stanie diecezji tarnowskiej z lat 1791-1863 = Relationes Romanae de statu Dioecesis Tarnoviensis annorum 1791-1863

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 33 (1976) s. 367-402

 

do góry