Korygenda w <Chronologii polskiej> (pod red. B. Włodarskiego, Warszawa 1957) = In "Chronologia Polona" quaedam corrigenda

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 26 (1973) s. 284-286
Eugeniusz Jelonek

 

do góry