Stanisław Oczko (1913-1983).

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 46, Numer 2/3 (1984) s. 322-323

 

do góry