Konferencje biskupów XVIII wieku jako instytucja zastępująca synody prowincjonalne : część 1 : obrady w sprawach Kościoła i szczątkowa po nich dokumentacja = Congressus episcoporum Poloniae XVIII saeculi sicut institutio subrogata synodos provinciales : Pars 1 : Conferentiae de rebus Ecclesiae et residua post eas documentatio

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 47 (1983) s. 239-311
Stanisław Librowski

 

do góry