"English Historical Documents", t. I-II, VIII-XII, general director David Douglas, London 1953-1959 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 9 (1964) s. 162
Ryszard Walczak , David Douglas (aut. dzieła rec.)

 

do góry