"Editing early music", John Caldwell, Oksford 1985 : [recenzja]

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 33, Numer 1 (128) (1988) s. 137-141
Barbara Przybyszewska-Jarmińska , John Caldwell (aut. dzieła rec.)

 

do góry