Źródła rękopiśmienne z archiwów polskich do dziejów kulturkampfu w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej = De fontibus manuscriptis ex Polonis archivis depromptis ad res gestas <kulturkampf> in archidioecesi Gnesnensi et Posnaniensi illustrandas

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 18 (1969) s. 47-64
Zygmunt Zieliński

 

do góry