"Granice okrucieństwa. O zagadkowej zbieżności stylistycznej w relacjach o najeździe mongolskim", Robert Urbański, "Studia Źródłoznawcze. Commentationes", vol. XLIV, 2006 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 98 (2008) s. 212-213
, Robert Urbański (aut. dzieła rec.)

 

do góry