Nieznane wzmianki o A. Mickiewiczu w korespondencji Justa i Karoliny Olivierów

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 22/23, Numer 1/4 (1925/26) s. 555-567
Juste Olivier, Karolina Olivier

 

do góry