Organizacja Kas Brackich górniczych w Królestwie Polskiem (1815-1830)

Kwartalnik Historyczny, Tom 42, Numer 2 (1928)
Natalja Gąsiorowska

 

do góry