Zachowane kroniki parafialne z terenu diecezji włocławskiej z lat 1901-1939 oraz ich wartość jako źródła historycznego = De reservatis in dioecesis Wladislaviensis finibus, annis 1901-1939, chronicis paroecialibus quantique, uti monumenta historica, valeant

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 18 (1969) s. 5-46
Stanisław Librowski

 

do góry