Studia nad rękopisami nowożytnymi Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie = Studium de manuscriptis recentioris aetatis Bibliothecae Seminarii Lubliniensis

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 25 (1972) s. 209-228
Henryk Damian Wojtyska

 

do góry