O potrzebie nowej klasyfikacji sztuk plastycznych

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 1 (1967) s. 107-111
Maria Twarowska

 

do góry