Akt klasyczny w sztuce średniowiecza

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 1 (1966) s. 67-83
Zygmunt Waźbiński

 

do góry