Opis archiwum dyecezyi kamieniecko-podolskiej, jakie się obecnie znajduje w konsystorzu rzyms. katol. w Żytomierzu na Wołyniu. (Na podstawie osobistych badań autora w czasie wycieczki naukowej do Żytomierza i Kijowa przed 2 laty odbytej)

Przegląd Historyczny, Tom 13, Numer 1 (1911) s. 125-128
J. Głąb

 

do góry