Pałac w Poddębicach - zarys dziejów i obecna rekonstrukcja

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 19, Numer 3 (1957) s. 287-289
Zbigniew Ciekliński

 

do góry