Problem sztuki w hutnictwie żelaza w wieku XVIII

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 184-193
Bogusław Kopydłowski

 

do góry