Rzeźbiarska i malarska dekoracja wrocławskiego ratusza

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 19, Numer 3 (1957) s. 284-285
Mieczysław Zlat

 

do góry