Autoportrety Orłowskiego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 3 (1955) s. 321-348
Mieczysław Walllis

 

do góry