Szkoła a muzeum : projekt edukacyjny "Archeologia i historia" jako przykład współpracy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu ze szkołą ponadgimnazjalną

Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli, Tom 54, Numer 5 (2011) s. 39-45
Marta Kalisz

 

do góry