Słowiańszczyzna południowa na sympozjum "Współcześni słowianie wobec własnych tradycji, mitów i fobii kulturowych. Zjednoczenie Europy, a problemy słowiańskie". Castel Gandolfo 1996

Roczniki Humanistyczne, Tom 45-46, Numer 7 (1997-1998) s. 145-148
Aleksandra Stankowicz

 

do góry