Językoznawcy o kolędach i kolędowaniu : problematyka językoznawcza w książce "Z kolędą przez wieki"

Roczniki Humanistyczne, Tom 45-46, Numer 6 (1997-1998) s. 99-104
Henryk Duda

 

do góry