Prace Komisji Zakupu Archiwaliów za okres 1.I.1964 - 1.VI.1965 r.

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 257-258
Wanda Maciejewska

 

do góry