Konsystorz lubelski na przełomie XIX i XX wieku w świetle memoriałów i korespondencji biskupa F. Jaczewskiego = Das Lubliner Konsistorium an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im Lichte der Materialien und Briefe von Bischof F. Jaczewski

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 64 (1995) s. 25-36
Franciszek Stopniak

 

do góry