I Międzynarodowy Kongres Muzykologiczny w Warszawie

Kultura i Społeczeństwo, Tom 4, Numer 1-2 (1960) s. 253-263
Zofia Lissa

 

do góry