Innowacja, inspiracja i urozmaicanie : nowe podejście do historii w trzecim etapie nauczania

Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli, Tom 49, Numer 6 (2006) s. 30-34
Jerome Freeman, Jane Weake

 

do góry