"La catedra di S. Pietro", Girolamo Arnaldi, "La Cultura" 12 (1974), nr 3 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 210
Aleksander Gieysztor , Girolamo Arnaldi (aut. dzieła rec.)

 

do góry