Z dziejów dyplomacyi insurekcyjnej 1794 r.

Kwartalnik Historyczny, Tom 24, Numer 1-4 (1910)
Maryan Kukiel

 

do góry