Projekt prymasa Łaskiego z r. 1516 przeniesienia z Prus do Włoch Zakonu niemieckiego

Kwartalnik Historyczny, Tom 23, Numer 1-2 (1909)
Wincenty Zakrzewski

 

do góry